A K.I.N.G. SE a 2013-as évtől jogosult arra, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át megkapja.

Az Egyesület minden korcsoport számára lehetőséget biztosít a fizikai és szellemi fejlődésre. Mindenki által elérhető folyamatos tájékoztatással és szervezéssel segítünk részt venni a különböző kalandos kihívásokon. Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy elérhetőbbé tegye, a kevesek számára ismert szabadidős- és extrém sport tevékenységeket. Szeretnénk az emberek mindennapjaiba becsempészni a mozgást, az aktív szabadidő eltöltést.

Az Szja 1%-os törvény követelményeinek az Egyesület mindenben megfelel, és a közgyűlés garantálja, hogy a befizetett összeg az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően kerüljön felhasználásra.

Kérjük, támogassa munkánkat, hogy az anyagi háttér megléte biztosítani tudja jövőre is közös céljaink megvalósulását.

Ezért kérjük, hogy utalja személyi jövedelemadója 1%-át a KING SE (közhasznú egyesület) 18147830-1-19 adószámára.

Felmérések szerint az adózók közel 60%-a nem rendelkezik adója 1%-ról.
Most itt a lehetőség, hogy az Ön által felajánlott 1% a lehető legjobb helyre kerüljön.

Kérjük, éljen törvény adta jogával és utalja személyi jövedelemadójának 1%-át a

Név: K.I.N.G. Kulturális és Szabadidős Sportegyesület

Székhelye: 8200 Veszprém Lóczy Lajos utca 40/C 3.emelet

Bejegyzés dátuma: 2010.12.13

Jogállás: Közhasznú szervezet

Adószám:18147830-1-19

Egyéb adomány támogatás:

A közhasznú egyesület részére – gazdasági társaságok által – nyújtott támogatások elszámolása a 2013. évben nem változott, az előző évhez képest.

1. Egyszeri támogatási összeg: egyéb ráfordításként számolandó el (az összeg 20 %- a adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)

2. Tartós adományozási szerződés alapján nyújtott támogatás (4 éven keresztül azonos vagy növekvő összeg): a támogatás összege egyéb ráfordításként számolandó el és az összeg 20%+ 20 %- a adózás előtti eredményt is csökkent (az EJKE igazolása alapján)

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 2012.01.01-től hatályos szövege:

„Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek
7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén,
2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,”
A Tao. tv. 7.§ (7) bekezdése: „Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap vagy a Nemzeti Kulturális Alap által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.”

Bank: Forrás Takarékszövetkezet
Számlaszám:72900051-10503360

Köszönjük Támogatásukat

Adományaikat!

Játékok és rendezvények

<< Máj 2024 >>
keszcsszva
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Címke